Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την ακύρωση Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την ακύρωση Βεβαιώσεων Παραγωγού ΑΠΕ
Τετάρτη, 29/12/2021 - 13:58

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα οι επενδυτές να υποβάλλουν δήλωση προς τη ΡΑΕ προκειμένου να ακυρώσουν τις Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ που έχουν ήδη λάβει, και να λάβουν πίσω τα Τέλη έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή αφορά Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί έως και τον κύκλο του Ιουνίου, δηλαδή πριν από την θέσπιση της υποχρέωσης καταβολής εγγυητικής επιστολής 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, στη διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρώτο αδειοδοτικό βήμα νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών.

Έτσι, με την υποβολή της δήλωσης, η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως, με το Τέλος να επιστρέφεται από τον ΔΑΠΕΕΠ στον τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Για τις Βεβαιώσεις Παραγωγού που δεν θα «αποσύρουν» οι κάτοχοί τους, όπως είναι γνωστό, το επόμενο ορόσημο είναι η 28η Φεβρουαρίου. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει είτε να έχουν προχωρήσει στην υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικών όρων σύνδεσης, είτε να καταθέσουν την εγγυητική. Σε αντίθετη περίπτωση, η αντίστοιχη Βεβαίωση θα παύσει αυτοδικαίως.