ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προμηθευτών προς τους διαχειριστές

ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προμηθευτών προς τους διαχειριστές
Δευτέρα, 27/12/2021 - 19:51

Τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προμηθευτών προς τους διαχειριστές φέρνεις στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η τροπολογία, που προστέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τόκους, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 342, 345 και 346 ΑΚ και εφόσον δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης τα σχετικά ποσά τόκων έχουν επιδικαστεί υπέρ των τελικών κατά νόμο δικαιούχων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι για τις περιπτώσεις που δεν έχουν επιδικαστεί τόκοι υπερημερίας, τότε και οι προμηθευτές δε θα υποχρεούνται να αποδώσουν τόκους προς τους διαχειριστές.

Σύμφωνα με την τροπολογία το δικαίωμα των διαχειριστών για είσπραξη τόκων ασκείται μετά την καταβολή των τόκων στους τελικούς κατά νόμο δικαιούχους.

Όπως ορίζει η τροπολογία, η ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις οφειλών προς τους διαχειριστές ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ.