ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Από Άβαξ η χαμηλότερη προσφορά για το φ/β 65MW στον Άγιο Χριστόφορο

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Από Άβαξ η χαμηλότερη προσφορά για το φ/β 65MW στον Άγιο Χριστόφορο
Σάββατο, 20/11/2021 - 00:16

Η εταιρεία Άβαξ κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά στον διαγωνισμό ΔΕΗ Ανανεώσιμες για το έργο της ανάπτυξης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 64,983MW στη θέση Άγιος Χριστόφορος του Δήμου Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο σχετικός διαγωνισμός είχε δημοσιευτεί από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις αρχές Αυγούστου και αφορούσε στη μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Στον διαγωνισμό εκτός της Άβαξ η οποία και κατέθεσε τη χαμηλότερη προσφορά, συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ, Dongfang, ΜΕΤΚΑ και Ιντρακάτ.

O Φ/Β Σταθμός θα εγκατασταθεί στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η έκταση, συνολικού εμβαδού περίπου 1.050 στρεμμάτων εντάσσεται στον "Πυρήνα" Ανάπτυξης Φ/Β Σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.


Στο Φ/Β Σταθμό αναμένεται να εγκατασταθούν Φ/Β πλαίσια με τεχνολογία διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία διασφαλίζει την πολλαπλή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας καθώς οι ακτίνες του ήλιου που προσπίπτουν στην οπίσθια πλευρά τους αξιοποιούνται.


Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο Σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μ.Τ. 33kV, οι οποίες θα συνδέουν το Φ/Β Σταθμό με τον υπαίθριου τύπου Υποσταθμό 33/150kV, μέσω νέας πύλης Μετασχηματιστή.
Πηγή capital.gr