ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Σε τροχιά «αναβίωσης» το σχέδιο για τα μεγάλα αιολικά στην Κρήτη

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Σε τροχιά «αναβίωσης» το σχέδιο για τα μεγάλα αιολικά στην Κρήτη
Παρασκευή, 19/11/2021 - 12:25

Επικαιροποιήθηκαν από τη ΡΑΕ, ενόψει των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, οι 25 άδειες παραγωγής για το συγκρότημα πάρκων συνολικής ισχύος 873 MW

Σε τροχιά «αναβίωσης» εισέρχεται το φιλόδοξο πλάνο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής για την ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων στην Κρήτη, δεδομένης της ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μεγαλονήσου με το ηπειρωτικό Σύστημα το 2024.

Η εξέλιξη αποτυπώνεται στην επικαιροποίηση των αδειών που είχε εξασφαλίσει η ΤΕΝΕΡΓ το 2011 για ενιαίο συγκρότημα αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 873 MW, με την έκδοση από τη ΡΑΕ, – στις 16 Νοεμβρίου-, νέων αντίστοιχων Βεβαιώσεων Παραγωγού Ειδικού Έργου.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν είναι σαφές προς ώρας πόσα και ποια από αυτά τα αιολικά πάρκα σκοπεύει τελικά να αναπτύξει ο Όμιλος καθώς και σε ποιο χρονικό ορίζοντα.

Το συγκρότημα αιολικών πάρκων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με βάση τις άδειες προορίζεται να αναπτυχθεί και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Ειδικότερα πρόκειται για 25 Βεβαιώσεις Παραγωγού, εκ των οποίων οι 10, συνολικής ισχύος 336 MW, αφορούν διάφορες περιοχές του νομού Λασιθίου, οι 7, συνολικής ισχύος 240 MW, διάφορες περιοχές του νομού Ρεθύμνου, οι 6, συνολικής ισχύος 234 MW περιοχές του νομού Χανίων και 2, ισχύος 63 MW, σημεία του νομού Ηρακλείου.

Η αδειοδοτημένη δυναμικότητα των αιολικών πάρκων ξεκινάει από 21 MW το μικρότερο και φτάνει τα 48 MW.

Ο ρόλος της διασύνδεσης

Η επικαιροποίηση αυτών των αδειών εδράζεται στις διατάξεις του ν. 4821/2021 και ειδικότερα στο άρθρο 100 που προβλέπει ότι «έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παραγωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».

Επίσης, προβλέπεται ότι «οι κάτοχοι των ως άνω Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων δύνανται, το αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων, να υποβάλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για την άρση της υποχρέωσης κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης» καθώς και ότι «η ΡΑΕ εκδίδει, εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματος, Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, με αφαίρεση του ειδικού αυτού όρου».

Ήδη, η λεγόμενη «μικρή διασύνδεση» με την Πελοπόννησο έχει τεθεί σε λειτουργία, ενώ η μεγάλη διασύνδεση με την Αττική αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Επομένως, το συγκεκριμένο μεγάλο έργο πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς αδειοδοτήθηκε ως ενιαίο συγκρότημα αιολικών σταθμών στην Κρήτη, «όπου συνδέονται μέσω ανεξάρτητης διασύνδεσης υψηλής τάσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας».

Έτσι, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υπέβαλε στη ΡΑΕ, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, τις σχετικές αιτήσεις για την τροποποίηση των παλαιών αδειών παραγωγής ως προς την άρση της υποχρέωσης κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης και την έκδοση σχετικών Βεβαιώσεων Ειδικού Έργου με αφαίρεση του συγκεκριμένου όρου.

Επίσης, με την τροποποίηση ο συνολικός αριθμός των ισοδύναμων τυπικών ανεμογεννητριών των αιολικών σταθμών παραμένει σταθερός.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχες τροποποιήσεις αδειών του παρελθόντος για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Κρήτη προχώρησε πρόσφατα και ο Όμιλος Κοπελούζου.

Η προοπτική να γίνει «πράσινο» νησί

Όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς με την ηλεκτρική διασύνδεση της Μεγαλονήσου με το ηπειρωτικό Σύστημα ανοίγει η προοπτική για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι σήμερα η Κρήτη διαθέτει δυναμικό ΑΠΕ (ηλιακό & αιολικό δυναμικό, βιομάζα, κ.λπ.), το οποίο μόλις που ξεπερνά τα 300 MW. Αποτελεί, επομένως, μία από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου δεν παρατηρείται κορεσμός. Σχετική μελέτη έχει δείξει ότι μετά την ολοκλήρωση των δύο διασυνδέσεων, η Κρήτη θα μπορεί να «σηκώσει» ΑΠΕ ισχύος 2 GW-2,5 GW.

Πρόσφατα, μάλιστα, η ΡΑΕ ανέθεσε την εκπόνηση νέας μελέτης προκειμένου να εκτιμηθούν τα επιπλέον περιθώρια ένταξης και λειτουργίας συστημάτων παραγωγής όπως, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικοί σταθμοί κ.α.

Η μελέτη στοχεύει ειδικότερα στην εξαγωγή συγκεκριμένων περιθωρίων ανά τεχνολογία και στον καθορισμό των αντίστοιχων μεθόδων αξιολόγησης των νέων συστημάτων παραγωγής.

Mega επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τα 3.000 MW

Ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής αποτελεί τον αδιαμφησβήτητο leader της εγχώριας αγοράς ΑΠΕ, με διευρυνόμενη παρουσία και εκτός συνόρων. Μόλις χθες ανακοίνωσε την ενίσχυση της θέσης του στην αγορά της Πολωνίας, -όπου διαθέτει χαρτοφυλάκιο 8 αιολικών πάρκων, ισχύος 102 MW-, με την προώθηση τεσσάρων νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 90 MW.

Σημειώνεται ότι το mega επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης αιολικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 1.800 MW σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1.700 MW και συστήματα αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW. Η ΤΕΝΕΡΓ, έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την Ocean Winds σχεδιάζει να αναπτύξει υπεράκτια πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.

Σταύρος Γριμάνης / newmoney.gr