ΡΑΕ: Επικαιροποιείται η μελέτη για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων

ΡΑΕ: Επικαιροποιείται η μελέτη για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων
Παρασκευή, 01/10/2021 - 22:00

Στην επικαιροποίηση της μελέτης για την εξέταση της οικονομικότητας της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων προχωρά η ΡΑΕ μέσω ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2030, το κόστος της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο σε σχέση με αυτό που αποτυπώθηκε στη μελέτη για την εξέταση της οικονομικότητας των διασυνδέσεων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Συνεπώς, η Αρχή οφείλει να επικαιροποιήσει τη μελέτη για την εξέταση της οικονομικότητας της εν λόγω διασύνδεσης, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευμένο στο αντικείμενο σύμβουλο.