Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι πίνακες με τα ποσά εγγύησης των Προμηθευτών προς ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι πίνακες με τα ποσά εγγύησης των Προμηθευτών προς ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ
Πέμπτη, 30/09/2021 - 22:11

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ η οποία περιέχει πίνακες με τα ποσά εγγύησης των Προμηθευτών προς ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο κάλυψης απο 1η Οκτωβρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022.

Πιο αναλυτικά από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και των αυτοπρομηθευόμενων πελατών να καταβάλουν εγγυήσεις προς τους Διαχειριστές, ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ.

Η εν λόγω πρωτοβουλία στόχο έχει να «ακυρώνει» ενδεχόμενες επισφάλειες που μπορεί να υπάρξουν στην αγορά ενέργειας, γεγονός που έχει προκαλέσει "δοκιμασίες" παλαιότερα στην ελληνική αγορά.

Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους πελάτες προς τον ΔΑΠΕΕΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΝ έπειτα από εισήγηση της ΡΑΕ.