ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Ωριμάζει» φωτοβολταϊκά 1 GW σε Φλώρινα-Κοζάνη

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Ωριμάζει» φωτοβολταϊκά 1 GW σε Φλώρινα-Κοζάνη
Πέμπτη, 16/09/2021 - 14:25

Η σύσταση νεών εταιρειών, η μεταβίβαση των βεβαιώσεων παραγωγού και η μεγάλη συμμαχία με τη RWE- Το πάρκο των 200 MW της «Ηλιακό Βέλος Ένα» και τα επόμενα projects

Με ταχύ βηματισμό η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρεί στην ωρίμανση των νέων μεγάλων projects με αιχμή του δόρατος τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και στο φόντο της στρατηγικής συμμαχίας με τον γερμανικό ενεργειακό κολοσσό RWE, τις προηγούμενες ημέρες δόθηκε το «πράσινο φως» της ΡΑΕ για τη μεταβίβαση βεβαιώσεων παραγωγού, που αφορούν φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος σχεδόν 1 GW, σε νεοσύστατες θυγατρικές εταιρείες.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ ενέκρινε τη μεταβίβαση 9 βεβαιώσεων παραγωγού για φωτοβολταικά πάρκα συνολικής ισχύος 939,8 MW σε ισάριθμες νέες θυγατρικές οι οποίες συστάθηκαν στις 2 Αυγούστου. Οι αιτήσεις μεταβίβασης είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ στις 9 Αυγούστου, ενώ στο Δ.Σ. των εταιρειών αυτών πρόεδρος είναι ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γ. Στάσσης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κ. Μαύρος και μέλος ο Δ. Δημητριάδης.

Παράλληλα, χθες αναρτήθηκαν και οι σχετικές εκθέσεις αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο της εισφοράς τους από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς τις κατά 100% νέες θυγατρικές εταιρείες της, οι οποίες διενεργήθηκαν από την RSM Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Με επίκεντρο Φλώρινα – Κοζάνη

Οι συγκεκριμένες κινήσεις αφορούν τη στρατηγική επιλογή αξιοποίησης των εκτάσεων της ΔΕΗ σε Φλώρινα και Κοζάνη προκειμένου να αναπτυχθούν μεγάλα φωτοβολταικά πάρκα, σηματοδοτώντας το πέρασμα των λιγνιτικών περιοχών στην «επόμενη μέρα».

Ασφαλώς ξεχωρίζει ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 449,98424MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο, στην Πτολεμαΐδα. Η βεβαίωση παραγωγού μεταβιβάζεται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Εννέα Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Αντίστοιχα, η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 134,978MW στη θέση Περδικκας 5 της Πτολεμαίδας μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Οκτώ Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 104,9436MW στη θέση Αμύνταιο 2 στην Πτολεμαίδα μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Επτά Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 71,955MW στη θέση Ορυχείο Λακκιά, της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Έξι Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 23,86944MW στη θέση Ανάργυροι 3, της Δημοτικής Ενότητας Αετού Πτολεμαΐδας μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Δύο Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 39,99003MW στη θέση Ανάργυροι 1, της Δημοτικής Ενότητας Αετού Πτολεμαίδας μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Τέσσερα Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 39,7824MW στη θέση Πέρδικκας 7, στον Φιλώτα Πτολεμαίδας μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Τρία Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 55,69536MW στη θέση Ροδώνας, της Δημοτικής Ενότητας Αετού μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Πέντε Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Τέλος, η βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18,60656MW στη θέση Φιλώτας, της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα Αμυνταίου μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Αμύνταιο Φωτοβολταικό Πάρκο Ένα Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Η εύλογη αξία και το «Ηλιακό Βέλος»

Όπως προαναφέρθηκε, οι μεταβιβάσεις συνοδεύονται από την έκθεση αποτίμησης. Στον υπολογισμό της αξίας κάθε βεβαίωσης παραγωγού μετρήθηκαν τα κόστη για την αίτηση προς τη ΡΑΕ, τα τέλη έκδοσής της προς τον ΔΑΠΕΕΠ, τα τέλη τροποποίησής της προς τη ΡΑΕ, σχετικές μελέτες διασύνδεσης και λοιπά σχετικά έξοδα. Η εύλογη αξία κάθε βεβαίωσης παραγωγού προέκυψε από την μέθοδο κόστους, ενώ η υπεραξία από τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται στα βιβλία της ΔΕΗ ΑΝ.

Για παράδειγμα, για το μεγάλο project των 449,98424MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο η εύλογη αξία της βεβαίωσης παραγωγού ανέρχεται σε 280.507,96, όπου προσμετράται η λογιστική αξία (65.059,37 ευρώ) συν την υπεραξία (215.448,59 ευρώ).

Αντίστοιχα, για το πάρκο των 134,978MW στη θέση Περδικκας 5 της Πτολεμαίδας η εύλογη αξία τη βεβαίωσης παραγωγού ανέρχεται σε 135.661,72 ευρώ.

Παράλληλα, προχωρεί το έργο για φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 200 MW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με βάση την άδεια που είχε λάβει η ΔΕΗ ΑΝ. στο παρελθόν μέσω της εταιρείας «Ηλιακό Βέλος Ένα». Θα βρίσκεται στα σύνορα των δήμων Κοζάνης και Εορδαίας και θα εγκατασταθεί σε έκταση 5.200 στρεμμάτων, σε χώρο εξαντλημένου ορυχείου.

Το big deal με τη RWE

Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που η ΔΕΗ Ανανεώσιμες βρίσκεται σε φάση εκκίνησης για την υλοποίηση της μεγάλης στρατηγικής συμφωνίας με τη RWE.

Με βάση τη συμφωνία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η RWE Renewables GmbH θα προχωρήσουν από κοινού σε επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW. Η κάθε πλευρά θα εισφέρει στο κοινό εταιρικό σχήμα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 GW εκάστη, ενώ η ανάπτυξη των πρώτων φωτοβολταϊκών μονάδων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Στο joint venture η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμμετέχει με 49% και η RWE (μέσω της RWE Renewables) με ποσοστό 51%.

Η στρατηγική συμμαχία των δύο εταιρειών επεκτείνεται παράλληλα και στα projects αιολικής ενέργειας.

Μιλώντας προ λίγων ημερών σε συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος Μαύρος ανακοίνωσε πως μέχρι τέλους του 2022, η εταιρεία σχεδιάζει να προκηρύξει συνολικά νέα έργα άνω του 1 GW. Επισήμανε μάλιστα ότι σύντομα θα προχωρήσει στην προκήρυξη ενός ενιαίου μεγάλου φωτοβολταϊκού έργου περίπου 500 MW στην Πτολεμαΐδα, το οποίο θα έχει τρεις υποσταθμούς και θα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Σταύρος Γριμάνης / newmoney.gr