Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
Τρίτη, 14/09/2021 - 14:04

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούνιο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής :

ΙΟΥΝΙΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 79,97
Φ/Β 84,11
ΜΥΗΣ 83,02
Βιομάζα 87,31
ΣΗΘΥΑ 87,31

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ