ΡΑΕ: Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τσεχική εταιρεία

ΡΑΕ: Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τσεχική εταιρεία
Δευτέρα, 06/09/2021 - 22:20

Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας υπέβαλλε προς τη ΡΑΕ η τσεχική εταιρεία Second Foundation. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση η εταιρεία με έδρα την Τσεχία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308423/20.08.2021 (Γ-08746/20.08.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 100 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 21.09.2021).