Εργαζόμενοι ΡΑΕ: Το νομοσχέδιο χτυπά τη λειτουργική της ανεξαρτησία

Εργαζόμενοι ΡΑΕ: Το νομοσχέδιο χτυπά τη λειτουργική της ανεξαρτησία
Τρίτη, 14/03/2023 - 05:20

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν πως «η διαρροή του προσωπικού οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία του όγκου, της δυσχέρειας και της ειδικής ευθύνης της εργασίας σε σχέση με τις απολαβές».

Την έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια επεσήμαναν το τελευταίο διάστημα στελέχη και διοίκηση της ΡΑΕ. Ήρθε η σειρά των ίδιων των εργαζομένων να δώσουν στοιχεία για την «αιμορραγία» που έχει υποστεί η ρυθμιστική αρχή και ιδίως σε μια περίοδο όπου κατά την τελευταία 20-ετία, όπως υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι, οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στην ΡΑΕ (Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ, Ασφάλεια Εφοδιασμού κλπ.), η πολυπλοκότητα των θεμάτων και οι τομείς που χρήζουν συνεχούς εποπτείας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το πρόβλημα θα επιδεινωθεί μέσω της δημιουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων που προβλέπει το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και έχει προκαλέσει ακόμα και τις αντιδράσεις «γαλάζιων» βουλευτών.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν χθες εργαζόμενοι της ΡΑΕ κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου για να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες της (ν. 4001/2011), το οργανόγραμμα προβλέπει 211 θέσεις εργασίας (120 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ), 17 Έμμισθοι Δικηγόροι και 74 Διοικητικό Προσωπικό). Σήμερα, το ενεργό τακτικό προσωπικό αντιστοιχεί στο 22% (46/211) των προβλεπόμενων από το οργανόγραμμα θέσεων. Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις ήταν το 2013 (14 ΕΕΠ), βάσει διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2008. Την ίδια περίοδο, οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές αρχές αυξάνουν το προσωπικό τους με ρυθμό από 2-5% ετησίως.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν πως «η διαρροή του προσωπικού οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία του όγκου, της δυσχέρειας και της ειδικής ευθύνης της εργασίας σε σχέση με τις απολαβές». Μάλιστα ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου για την διεύρυνση της ΡΑΕ αναφέρουν πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητες υπό αυτές τις συνθήκες. Υπογραμμίζουν δεν πως είναι αντιφατικό το γεγονός ότι, παρά τη δραματική υποστελέχωση της ΡΑΕ και τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις από την Ολομέλεια και τους εργαζόμενους της Αρχής, επί σειρά ετών δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, έστω για την άμβλυνση του προβλήματος.Το πρόβλημα αυτό πάει να γίνει μεγαλύτερο, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει πως η νέα δομή θα έχει εποπτικό ρόλο και πάνω στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό. «Φανταστείτε να έχουμε εποπτικό ρόλο σε 300 ΔΕΥΑ, δεν θα προλαβαίνουμε, αυτό πρακτικά σημαίνει αποδυνάμωση» αναφέρουν στο iEnergeia.gr εργαζόμενοι στη ΡΑΕ.

Επιπλέον κάνουν λόγο και για χτύπημα στην λειτουργική ανεξαρτησία της ΡΑΕ από την πρόβλεψη για σύσταση Επιτροπών στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου. Αναφέρεται ότι στις Επιτροπές που θα συγκροτούνται για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης ή άμεσης επίλυσης, «μπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συμμετέχουν και πρόσωπα εκτός των υπηρεσιών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.». Οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως δεν νοείται να συμμετέχουν από κοινού σε επιτροπές το προσωπικό της ΡΑΕ και οι εξωτερικοί σύμβουλοι. Δεν τελούν σε ίδια ή ανάλογη κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε στάση εργασίας με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων Ανεξάρτητων Αρχών.Εφόσον δεν υπάρξουν προβλέψεις για την ενίσχυση της ΡΑΕ και του προσωπικού της και ο τελικός νόμος θίγει την ανεξαρτησία του ρυθμιστή της ενέργειας, θα προχωρήσουν σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και της Οδηγίας 2009/72.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ