Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ερωτήματα για την χωροθέτηση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στον υδροβιότοπο της Σούρπης Μαγνησίας

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ερωτήματα για την χωροθέτηση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στον υδροβιότοπο της Σούρπης Μαγνησίας
Τετάρτη, 08/02/2023 - 15:33

Με θέμα τη χωροθέτηση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στον υδροβιότοπο της Σούρπης Μαγνησίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και Αικατερίνη Παπανάτσιου, απύθυναν ερώτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί πιλοτικό πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο έκτασης 11.000 τ.μ. και ισχύος 999,9 kWp στον όρμο της Σούρπης Μαγνησίας και πιο συγκεκριμένα σε περιοχή που αποτελεί παράκτιο έλος και φυσικό υγροβιότοπο (EL61300500).

Για το έργο, φαίνεται ότι γίνεται εφαρμογή του πλαισίου για πιλοτικά πλωτά θαλάσσια φωτοβολταϊκά που θεσπίστηκε με το Ν. 4951/2022, ο οποίος εξαιρεί τα εν λόγω έργα από την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή της λήψης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, υιοθετώντας fast track διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων η περιοχή χωροθέτησης του έργου αποτελεί υδροβιότοπο και παραθαλάσσιο έλος με αλμυρό και υφάλμυρο νερό. Ικανοποιεί τις ανάγκες των πουλιών ως καταφύγιο στην περίοδο της μετανάστευσης του χειμώνα και φιλοξενεί μεγάλου αριθμού ζώων και φυτών αποτελώντας έτσι ένα μεγάλο φυσικό υγροτοπικό οικοσύστημα, από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, στην Τεχνική Περιγραφή του έργου δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιπτώσεις του έργου στους οργανισμούς και στα ενδιαιτήματα των υδροβίων οργανισμών ούτε στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλούνται να γνωμοδοτήσουν για το έργο χωρίς πρακτικά να έχουν καμία πληροφόρηση για τις επιπτώσεις αυτού, άκόμη και αν αυτό χωροθετείται σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή

Επειδή η χωροθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της βιοποικιλότητας και των ιδιαίτερων φυσικών οικοσυστημάτων.

Επειδή ο πιλοτικός χαρακτήρας του έργου δεν δικαιολογεί εξαίρεση από τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επειδή ακόμα και πιλοτικά έργα μικρής κλίμακας μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές,

Επειδή δεν μπορούν να χωροθετούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές που αποτελούν καταφύγιο της άγριας ζωής,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Έχουν μελετηθεί επιπτώσεις του εν λόγω έργου στους οργανισμούς και στα ειδιαιτήματα των υδροβίων οργανισμών και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή που χωροθετείται; Αν ναι ποιες είναι αυτές;

2. Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές χωροθετήσεις για το συγκεκριμένο έργο; Ποια τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης, οικολογικά ευαίσθητης, περιοχής;

3. Θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρέχονται για την τεκμηρίωση της χωροθέτησης του έργου βάσει του Ν. 4951/2022 (τοπογραφικό διάγραμμα, συνοπτική τεχνική περιγραφή) επαρκούν για να υπάρξει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων;

4. Θεωρεί ότι η εξαίρεση των πλωτών φωτοβολταϊκών από τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους προστασίας της βιοποικιλότητας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Φάμελλος Σωκράτης