ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν εργαστήριο για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν εργαστήριο για τα έργα συλλογής και επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων
Παρασκευή, 20/01/2023 - 09:50

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνουν: Εργαστήριο για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) που είναι ενταγμένα στα υποέργα:

«β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυνχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και

«γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος»

της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας."

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)

Για την καλύτερη οργάνωση της παρουσίασης παρακαλούμε να υποβάλλετε σχετικές ερωτήσεις, απορίες και θέματα προς διευκρίνιση,μέχρι την Κυριακή, 22/01/2023.