Περ. Πελοποννήσου: Τελεσίγραφο σε δήμους για την τακτοποίηση των οφειλών τους από την διαχείριση των απορριμμάτων

Περ. Πελοποννήσου: Τελεσίγραφο σε δήμους για την τακτοποίηση των οφειλών τους από την διαχείριση των απορριμμάτων
Παρασκευή, 29/07/2022 - 12:31

Πενθήμερη προθεσμία να τακτοποιήσουν την οφειλή τους για την διαχείριση των απορριμμάτων τους από την μονάδα της Παλαιόχουνης δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική επιστολή της προς τον ΦΟΔΣΑ και τους δήμους της πρώτης διαχειριστικής ενότητας της ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης, καθώς και προς τους δήμους που προσωρινά εξυπηρετούνται από την πιο πάνω μονάδα -δηλαδή τους Δήμους Γορτυνίας, Δυτικής Μάνης, Ελαφονήσου και Σπάρτης.

Η εν λόγω επιστολή κοινοποιείται και προς τον Ορέστη Καβαλάκη, γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρεται ακόμα πως δεν αποκλείεται ακόμα και η απαγόρευση εισόδου στις εν λειτουργία Μονάδες Μεταβατικής ΔΙααχείρισης του Έργου, για τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων που θα προέρχονται από τους Δήμους εκείνους, που δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις έναντι του ΦοΔΣΑ υποχρεώσεις τους από τη ΣΣ..

Οπως έχει επισημάνει συχνά ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα καθώς ελάχιστοι δήμοι -ο περιφερειάρχης έχει αναφερθεί ονομαστικά στον Δήμο Τρίπολης- έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής του συμφωνημένου τιμήματος για την επεξεργασία των ποσοτήτων απορριμμάτων από την μονάδα της Παλαιόχουνης.

Εδώ μπορείτε να δείτε την σχετική επιστολή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς τον ΦοΔΣΑ, τους δήμους της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (όλοι στις Π.Ε. Αργολίδας και Κορινθίας και στην Π.Ε. Αρκαδίας οι Δήμοι Τρίπολης, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας), όπως και προς τους προσωρινά εξυπηρετούμενους από την Παλαιόχουνη Δήμους Γορτυνίας, Δυτικής Μάνης, Ελαφονήσου και Σπάρτης.

Επιστολή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2022 - 12:47