ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
Παρασκευή, 10/12/2021 - 11:44

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 13.12.2021 έως και Τετάρτη 22.12.2021.

Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021

Παράρτημα

Αίτηση


Αρμόδιοι Υπάλληλοι : ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, τηλ. 2461054305 και ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τηλ. 2461054212