Τι ισχύει για τις ενεργειακές κοινότητες δήμων – ποια προβλήματα υπάρχουν

Τι ισχύει για τις ενεργειακές κοινότητες δήμων – ποια προβλήματα υπάρχουν
Δευτέρα, 29/05/2023 - 06:35

Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκαν ορισμένες αλλαγές σε σχέση με τη δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων ανάμεσα σε αυτές ότι πλέον δεν μπορούν να συσταθούν νέες Ενεργειακές Κοινότητες με τον παλιό νόμο 4513/2018.

Επίσης, από την επόμενο Νοέμβριο δεν θα επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς με εικονικό net-metering από Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018.

Το ερώτημα είναι όμως τι προβλέπεται για τους δήμους. Όπως επεσήμανε πρόσφατα ο κ. Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών κ. Στέλιος Ψωμάς για την εξοικονόμηση και τις ενεργειακές κοινότητες στους δήμους, «επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A’ 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α. με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για τους σταθμούς του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλμυρού, κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος ανέφερε πως ο νόμος 5037/2023 «από την 1η Ιουλίου 2023 θέτει ανώτατα όρια στον ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από τους ΟΤΑ και ενεργειακές κοινότητας στα 100 KW σε αντίθεση με τα 3 MW που ισχύει σήμερα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί προώθησης της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ ή τη συμμετοχή τους σε αυτές. Ουσιαστικά ο Ν. 5037/2023 θέτει σημαντικά εμπόδια και δρα αποτρεπτικά στη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού καθώς ο ενεργειακός συμψηφισμός στο net-metering έχει να κάνει με τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά, ενώ στο net-billing μέρος της ενέργειας που παράγεται ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο και η πλεονάζουσα ενέργεια περνάει στο δίκτυο και αποζημιώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία».