Αλλαγές σε τιμές εκκίνησης δημοπρασιών φυσικού αερίου

Αλλαγές σε τιμές εκκίνησης δημοπρασιών φυσικού αερίου
Πέμπτη, 16/11/2017 - 14:47
Την απαλοιφή του όρου βάσει του οποίου η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) έπρεπε να λαμβάνει υπόψη κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου τυχόν αιτήματα αύξησης ή μείωσης των τιμών προμήθειας της ΔΕΠΑ αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η άρση της δέσμευσης αυτής η οποία είχε επιβληθεί στη ΔΕΠΑ με αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) το 2012 και το 2014 θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018, οπότε απελευθερώνεται η αγορά φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Α. η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου, ενόψει και της απελευθέρωσης της αγοράς, να αρθεί οποιαδήποτε αβεβαιότητα όσον αφορά την τελική διαμόρφωση της τιμής αγοράς των προϊόντων φυσικού αερίου που διατίθενται στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες ως προς τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η ετήσια δημοπρασία για το έτος 2018 και η τριμηνιαία δημοπρασία για το πρώτο τρίμηνο του 2018, που θα λάβουν χώρα εντός του 2017, θα διεξαχθούν υπό τους όρους που ήδη ισχύουν με βάση τις αποφάσεις 551/VII/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015 και 631/2016 της Ε.Α. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ελήφθη σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Πηγή