Ανάρτηση Πινάκων Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία για την προκήρυξη 2/2021 του ΔΕΔΔΗΕ

Δευτέρα, 15/11/2021 - 17:04

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, θέσεων Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι πίνακες των καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία καθώς και οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών.

Προκήρυξη 2/2021