Παπασταματίου: Τέσσερεις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Κυβερνήσεις για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας

Παπασταματίου: Τέσσερεις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Κυβερνήσεις για την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας
Πέμπτη, 23/09/2021 - 11:51

Στις τέσσερεις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Κυβερνήσεις της περιοχής για να αναπτύξουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα τη θαλάσσια αιολική ενέργεια: αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, μιλώντας στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Και αυτές είναι:

  1. Συντονισμένη δράση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, σε επίπεδο θαλασσίων λεκανών.
  2. Συνεργασία για την ανάπτυξη θαλάσσιων και χερσαίων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ο σχεδιασμός των οποίων πρέπει να λαμβάνει ισχυρά υπόψη την προοπτική των θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
  3. Διαμόρφωση διαφανών και σαφών κανόνων για την διάθεση δικαιωμάτων ανάπτυξης, την αδειοδότηση των επενδύσεων και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, το μηχανισμό αποζημίωσης και τους όγκους ισχύος που θα δημοπρατούνται.
  4. Την ανάληψη λεπτομερών και συγκεκριμένων, σε ισχύ και χρόνο, δεσμεύσεων για την μελλοντική θαλάσσια αιολική ισχύ που θα εγκατασταθεί, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στις υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα (λιμάνια, μεταφορές, ναυπηγία κλπ.).

Η δράση σε αυτούς τους 4 πολιτικούς άξονες, θα επιτρέψει στην περιοχή να απολαύσει τα οφέλη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας, δηλαδή να αξιοποιήσει το πλούσιο αιολικό δυναμικό της που αποτελεί σημαντικό πλούτο και παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης, ασφάλειας και ενεργειακής ανεξαρτησίας. Και να το επιτύχει αυτό χωρίς επιπτώσεις σε άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, προστατεύοντας το περιβάλλον και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Δείτε την παρουσίαση της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ