Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ σε Αρκαδία και Δράμα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τη ΔΕΗ σε Αρκαδία και Δράμα
Παρασκευή, 17/09/2021 - 16:32

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα

Την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα, που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 16.09.2021 έως και Σάββατο 25.06.2021.

Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2021

Παράρτημα

Αίτηση

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Νέστου

Την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Αίτηση